นโยบายการคืนเงิน / Refund Policy

การคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

  1. บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย
  2. ในกรณีสินค้ามีปัญหา ให้แจ้งทางบริษัททันที เพื่อทำดำเนินการรับสินค้ากลับมาตรวจสอบ และส่งตัวใหม่ไปให้แทน

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

  1. กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า ส่วนบัตรเดบิตจะได้รับเงินคืนใน 30-60 วัน
  2. กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, หรือโอนเงินผ่านธนาคาร จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

นโยบายการยกเลิก

หากตัวสินค้าไม่มีปัญหา ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว